Signe Moldere, MSc,

KVALITĀTES NODAĻAS VADĪTĀJA
Amats:
Kvalitātes nodaļas vadītāja
Tālrunis:
+372 733 0403
Signes uzdevums ir nodrošināt paraugu analīzes kvalitāti laboratorijā, kam jāatbilst augstam standartam. Viņa ir atbildīga par iekšējo un ārējo vērtēšanu, kas garantē medicīniskās laboratorijas uzticamību.