Asoc. Prof. Kārels Krjučkovs

IESTĀDES VADĪTĀJS, LABORATORIJAS VADĪTĀJS

Signe Moldere, MSc,

KVALITĀTES NODAĻAS VADĪTĀJA

Hindreks Teders, PhD,

BIOINFORMĀTIKAS NODAĻAS VADĪTĀJS

Prof. Nēme Tonisons, MD,

LABORATORIJAS DIREKTORS