Galvenais, kas jāzina

  1. Asins paraugu var dot no 10. grūtniecības nedēļas līdz pat grūtniecības beigām.
  2. NIPTIFY paredzēts visām viena augļa grūtniecībām – grūtniecībai, kas iestājusies dabiski, grūtniecībai, kas iestājusies in vitro apaugļošanas rezjultātā, un grūtniecībai, kas iestājusies in vitro apaugļošanas rezultātā, izmantojot donores olšūnu.
  3. Pirms testam nepieciešamā asins parauga nodošanas pārliecinieties par augļa veselību, veicot izmeklēšanu ar ultraskaņu.
  4. Testam nepieciešams viens venozo asiņu stobriņš. Pirms asins parauga paņemšanas drīkstat ēst un dzert kā parasti.

NIPTIFY veikšanas izņēmumi

  1. NIPTIFY nevar veikt vairāku augļu grūtniecības gadījumos.
  2. NIPTIFY nav piemērots pacientēm ar ļaundabīgiem audzējiem grūtniecības laikā.

KONSULTĀCIJA SIEVIETEI PIRMS NIPTIFY TESTA VEIKŠANAS

Niptify ir moderns prenatālais tests, kas ļauj ar ļoti augstu precizitāti noteikt biežu un smagu hromosomālo slimību risku viena augļa grūtniecības gadījumos. Niptify tests ļauj noteikt augļa dzimumu. Risku noteikšana ir pilnīgi droša auglim, jo testa veikšanai tiek ņemts mātes asins paraugs. Analīzes tiek veiktas Igaunijas medicīniskā laboratorijā, kas atbilst stingrām ISO un IVD prasībām.

Turpmāk minēti 20 svarīgi jautājumi, kuri būtu jāizskaidro grūtniecei pirms Niptify testa veikšanas. Jautājumi palīdz saprast testa saturu. Konsultācija ir universāla un piemērota vairumam sieviešu. Īpašos gadījumos ģimenei nepieciešama ginekologa vai ārsta-ģenētiķa konsultācija.

1. Konsultācija sievietei pirms Niptify testa veikšanas

Pirmstesta konsultācijas mērķis ir iepazīstināt grūtnieci ar testa iespējām, veikšanas nolūkiem, precizitāti, nosacījumiem un iespējamajiem rezultātiem. Ja sieviete ir pārliecināta par testa veikšanu, viņa paraksta piekrišanas veidlapu. Tikai pēc tam sieviete var nodot Niptify testam nepieciešamo asins paraugu.

2. Niptify tests ir brīvprātīgs

Niptify testa veikšana ir brīvprātīgs grūtnieces lēmums. Trešajām personām nav tiesību piespiest ģimeni veikt testu vai atteikties no tā. Sieviete var arī atteikties no testa pēc asins parauga nodošanas. Tādā gadījumā pieprasījumam jābūt rakstiskam, un maksa par testu netiek atmaksāta.

3. Niptify tests var tikt veikts no grūtniecības 10. nedēļas

Niptify tests var tikt veikts no grūtniecības 10. nedēļas līdz pat grūtniecības beigām. Ieteicamais testa veikšanas laiks ir 10-13. grūtniecības nedēļa, jo skrīninga rezultāti ir zināmi jau grūtniecības sākumā. Pirms asins parauga paņemšanas ginekologam vai vecmātei jāapstiprina viena augļa grūtniecība un jāpārbauda augļa lielums un augļa sirdsdarbība.

4. Niptify ir uz DNS balstīts tests bez ietekmes uz augļa vidi

Testa veikšanai tiek ņemtas grūtnieces venozās asinis. Topošās mātes venozās asinis satur augļa bezšūnu DNS, kas ir Niptify testa materiāls. Asins parauga ņemšanu neierobežo iepriekšēja ēšana vai dzeršana.

5. Niptify tests ir piemērots viena augļa grūtniecības gadījumos

Tests ir piemērots visos viena augļa grūtniecības gadījumos, tostarp gadījumos, kad veikta in vitro apaugļošana un izmantota donores olšūna. Tests ir piemērots sievietēm ar jebkādu ķermeņa masu.

6. Niptify tests var tikt veikts izzūdošā dvīņa grūtniecības gadījumā

Tests var tikt veikts viena augļa neiznēsāšanas (izzūdošā dvīņa) gadījumā. Šāda informācija jāpievieno pasūtījuma veidlapas komentāru sadaļā. Niptify nav klīniski apstiprināts izzūdoša dvīņa gadījumiem, un tas ir norādīts rezultātu pārskatā. Pārskatā netiek norādīts arī augļa dzimums.

7. Niptify nav piemērots vairāku augļu grūtniecības gadījumos

Vairāku augļu grūtniecības gadījumos iespējams izmantot piemērotu NIPT testu PrenatalSafe, kura rezultātus analizē Itālijas laboratorija “Eurofins Genoma Group Srl”.

8. Testu nevar veikt, ja grūtniecei ir ļaundabīgs audzējs

Niptify tests nevar tikt veikts, ja sievietei grūtniecības laikā diagnosticēts ļaundabīgs audzējs. Līdzīgi kā grūtniecības gadījumā audzējs mātes asinsritē izdala bezšūnu DNS, kas būtiski ietekmē Niptify analīzi un rada nepatiesus rezultātus.

9. Testa rezultātā tiek novērtēts hromosomālas slimības risks auglim

Niptify ir skrīninga tests, kas nodrošina visbiežāk sastopamo un smago augļa hromosomālo slimību zema vai augsta riska novērtējumu. Visu ar testa palīdzību analizēto ģenētisko anomāliju saraksts atrodams Niptify tīmekļvietnē.

10. Zems risks nozīmē parastu grūtniecības uzraudzību

Zems risks Niptify rezultātos nozīmē, ka, izmantojot mātes asins paraugu, augļa hromosomu izmaiņas nav konstatētas, un hromosomālo slimību iespējamība auglim ir ļoti maza. Seko parasta grūtniecības uzraudzība.

11. Augsts risks paredz konsultācijas un iespējamus papildu izmeklējumus

Augsts risks Niptify rezultātos norāda, ka auglim ir augsts hromosomālo anomāliju risks. Augsta riska gadījumā veselības aprūpes speciālists konsultē ģimeni, ar kuru kopā tiek pieņemti lēmumi par papildu izmeklējumiem. Lēmumu par grūtniecības pārtraukšanu nevajadzētu pieņemt, pamatojoties tikai uz Niptify rezultātiem. Niptify tests identificē placentas šūnu noteiktu augstu risku. Paša augļa hromosomālā anomālija vai galīgā diagnoze tiek apstiprināta, veicot amniocentēzi.

12. Galvenais Niptify testa mērķis ir analizēt piecas galvenās hromosomālās slimības

Veicot Niptify testu, tiek novērtēts Dauna, Edvardsa, Tērnera, Patau vai Di Džordža sindroma (mikrodelēcijas) risks auglim. Pēc vēlēšanās tiek noteikts augļa dzimums — tādā gadījumā tas attiecīgi jāatzīmē pasūtījuma veidlapā.

13. Niptify tests ļauj konstatēt citas anomālijas (kopā 65 novirzes)

Veicot Niptify testu, tiek analizēts viss augļa genoms. Tas nozīmē, ka papildus piecām visbiežāk sastopamajām hromosomālajām slimībām ar testa palīdzību iespējams konstatēt arī citas novirzes augļa hromosomās, t.i., nejaušas atrades. Nejaušas atrades ir, piemēram, trīs iespējamās dzimumhromosomu novirzes, citas iespējamās trisomijas un monosomijas (41), kā arī mikrodelēcijas un duplikācijas klīniski nozīmīgos apvidos (20). Nejaušas atrades un novirzes var izraisīt nopietnas slimības. Pilns nejaušo atražu saraksts pieejams Niptify tīmekļvietnē. Nejaušo atražu analīze pēc noklusējuma ir daļa no Niptify testa. Sieviete var atteikties no nejaušo atražu analīzes, veicot attiecīgu atzīmi pasūtījuma veidlapā.

14. Testa rezultātā iespējams konstatēt novirzi mātes hromosomās

Grūtnieces asins analīze satur gan augļa, gan mātes DNS. Tāpēc Niptify testa rezultātā konstatētā novirze ir iespējama arī mātei. Piemēram, māte var būt hromosomālo anomāliju nēsātāja un nezināt to. Tādā gadījumā sievieti konsultē ārsts-ģenētiķis, ar kuru kopā tiek pieņemti turpmākie lēmumi.

15. Niptify testam ir augsta precizitāte

Niptify testa kvalitātes rādītāji nedaudz atšķiras atkarībā no slimības. Testa jutīgums norāda, cik augļus ar hromosomālām anomālijām ar testa palīdzību iespējams noteikt. Niptify jutīgums piecu galveno hromosomu anomāliju noteikšanā ir 99,9 %. Augļa dzimuma noteikšanas precizitāte ir 100 %. Visas vērtības pieejamas Niptify tīmekļvietnē un piekrišanas veidlapā.

16. Pozitīva paredzamā vērtība (PPV)

Niptify testa pozitīva paredzamā vērtība (PPV) ir iespējamība, ka auglim pēc amniocentēzes tiks apstiprināta hromosomāla anomālija. Piemēram, Dauna sindroma (21. hromosomas trisomijas) gadījumā PPV vērtība ir 97 %, kas nozīmē, ka auglim ir liela Dauna sindroma iespējamība. Turpretim Edvardsa sindroma (18. hromosomas trisomijas) gadījumā PPV vērtība ir 64 %, kas nozīmē, ka 36 % gadījumu auglis faktiski ir vesels. PPV vērtības ir ļoti svarīgas par augstu risku liecinošu Niptify testa rezultātu gadījumā, kad plānojami papildu izmeklējumi. Par dažādām hromosomālajām anomālijām liecinošās PPV vērtības pieejamas Niptify tīmekļvietnē.

17. Niptify tests var uzrādīt nepatiesus rezultātus divu iemeslu dēļ

  • Niptify tests var uzrādīt nepatiesus rezultātus ierobežota placentārā mozaīcisma gadījumā, kad hromosomālā anomālija ir tikai dažās šūnās. Iespējami nepatiesu rezultātu iespējams konstatēt, veicot amniocentēzi.
  • Niptify tests var uzrādīt nepatiesus rezultātus viena dvīņa neiznēsāšanas gadījumā grūtniecības sākumā, t.i., izzūdošā dvīņa gadījumā. Tādā gadījumā Niptify testa laikā mātes asins paraugā var būt neiznēsātā dvīņa hromosomālās slimības signāls, kas var ietekmēt testa rezultātu. Iespējami nepatiesu rezultātu iespējams konstatēt, veicot amniocentēzi.

18. Niptify tests ir tikai hromosomālo slimību skrīninga tests

Ar Niptify testa palīdzību tiek analizēts tikai hromosomālo slimību risks un netiek konstatētas citas augļa attīstības anomālijas, piemēram, smadzeņu vai sirds attīstības traucējumi, muguras smadzeņu anomālijas, augšanas atpalicība u.c. Ar Niptify netiek noteikts arī preeklampsijas risks. Augļa attīstības anomāliju noteikšanai tiek izmantoti prenatālie izmeklējumi ar ultraskaņu.

19. Ar Niptify testu nav iespējams noteikt viena gēna anomālijas

Ar Niptify testu nav iespējams noteikt visas ģenētiskās slimības un viena gēna anomālijas, ko izraisa punktmutācijas. Ar Niptify nav iespējams noteikt arī līdzsvarotas translokācijas, kur hromosomu daļas ir mainījušas pozīcijas.

20. Svarīgi zināt

  • Testa rezultāti ir pieejami vidēji četras līdz sešas darbadienas pēc asins parauga nonākšanas Niptify laboratorijā. Maksimālais rezultātu iegūšanas laiks ir desmit darbadienas.
  • Ļoti reti (mazāk par 1 % gadījumu) asins paraugu nav iespējams analizēt bioloģisku vai tehnisku iemeslu dēļ. Tādos gadījumos laboratorija pieprasa jaunu asins paraugu. Viena atkārtota analīze ir bez maksas. Neveiksmīgs atkārtotas analīzes iznākums ir ļoti rets (0,06 % gadījumu). Tādos gadījumos iemesls ir bioloģisks, un augļa hromosomālo slimību noteikšanā priekšroka jādod amniocentēzei.
Atsauces

1. Dungan JS, Klugman S, Darilek S, Malinowski J, Akkari YMN, Monaghan KG, Erwin A, Best RG, Directors ABo. 2023. Noninvasive prenatal screening (NIPS) for fetal chromosome abnormalities in a general-risk population: An evidence-based clinical guideline of the American College of Medical Genetics and Genomics (ACMG). Genetics in medicine: official journal of the American College of Medical Genetics 25(8):100874.
2. American College of Obstetricians and Gynecologists Committee Opinion No. 640: Cell-Free DNA Screening For Fetal Aneuploidy. Gynecol. 2015;126:e31–e37. doi: 10.1097/AOG.0000000000001051
3. Hui L, Ellis K, Mayen D, Pertile MD, Reimers R, Sun L, Vermeesch J, Vora NL, Chitty LS. 2023. Position statement from the International Society for Prenatal Diagnosis on the use of non-invasive prenatal testing for the detection of fetal chromosomal conditions in singleton pregnancies. Prenatal diagnosis 43(7):814-828.
4. Sachs A, Blanchard L, Buchanan A, Norwitz E, Bianchi D W. Recommended pre‐test counseling points for noninvasive prenatal testing using cell‐free DNA: a 2015 perspective. Prenat Diagn. 2015;35(10):968‐971. https://doi.org/10.1002/pd.4666

NIPTIFY partneriestādes un laboratorijas

KVALITĀTE
FOCUS PLUS

NIPTIFY REZULTĀTU KVALITĀTE

Salīdzinot ar kombinēto pirmā trimestra skrīningu, NIPTIFY precizitāte ir ievērojami augstāka. Tartu Universitātes slimnīcas Bērnu fonda pētījumā atklāts, ka NIPTIFY palīdz 91 % gadījumu neveikt invazīvo prenatālās testēšanas procedūru. Līdz šim, lietojot NIPTIFY, augļi ar hromosomālas slimības risku noteikti 100 % gadījumu. Par augstu risku liecinoša rezultāta gadījumā pacientei nepieciešama ārsta konsultācija. NIPTIFY uzticamības dēļ Igaunijas Slimokase dažos gadījumos testu ir kompensējusi. NIPTIFY ir klīniski pārbaudīts, un rezultāti ir publicēti zinātniskos žurnālos.

NIPTIFY Focus Plus testa jutīgums 21., 18. un 13. hromosomas trisomijas, X hromosomas monosomijas un DiGeorge mikrodelēcijas (22q11) gadījumos ir vairāk nekā 99,9 %. Testa specifiskums 21. un 18. hromosomas trisomijas un DiGeorge mikrodelēcijas gadījumos ir virs 99,9 %. X hromosomas un 13. hromosomas trisomijas gadījumos specifiskums ir 99,2 %. Informētās personas piekrišanas veidlapa NIPTIFY veikšanai atrodama ŠEIT.

NIPTIFY tests ir ar CE-IVD marķēta in vitro diagnostikas medicīniskā ierīce. Visi NIPTIFY testēšanas posmi tiek veikti medicīnas laboratorijā, kas akreditēta saskaņā ar ISO 15189: 2012 ar sertifikātu M018. NIPTIFY regulāri piedalās starptautiskā ārējā EMQN kvalitātes vērtēšanas programmā un ir sasniegusi maksimālus rezultātus.

*DiGeorge mikrodelēcijas (22q11) noteikšanas jutīgums aprēķināts, izmantojot ierobežotu pozitīvo kontroles paraugu skaitu. Pamatojoties uz zinātnisko literatūru, 22q11 mikrodelēcijas jutīgums ir 75-100 %.

FOCUS PLUS TEHNOLOĢIJA

Focus Plus tehnoloģija ir īpaši izstrādāta NIPTIFY testam. Mērķis bija samazināt nepieciešamību pēc atkārtotas paraugu ņemšanas samazinātās augļa DNS frakcijas dēļ un nodrošināt mikrodelēciju noteikšanu ar augstu ticamību. Lietojot Focus Plus tehnoloģiju, pētītajā asins paraugā tiek veikta augļa izcelsmes bezšūnu DNS bagātināšana. Analīze uzrāda vidēji 3,6 reizes augstāku nekā standarta NIPT tests. Ja, izmantojot pārējos tirgū pieejamos NIPT testus, augļa frakcija ir 5-10 % robežās, tad, izmantojot Focus Plus metodi, tā ir 20-30 % robežās. Šīs būtiskās atšķirības dēļ NIPTIFY Focus Plus nesniedz informāciju par augļa DNS frakciju. Vairāk augļa izcelsmes DNS analīzē nozīmē lielāku jutīgumu, nosakot trisomiju un mikrodelēcijas. Izmantojot Focus Plus tehnoloģiju, varbūtība, ka augļa DNS frakcija ir mazāka par 4 %, ir ievērojami mazāka par 1 %.

IEROBEŽOJUMI

NIPTIFY ir agrīns un precīzs, uz DNS balstīts skrīninga tests augļa hromosomālo slimību noteikšanai. NIPTIFY neaizstāj ultraskaņas skrīningu, ar ko pārbauda citas augļa attīstības malformācijas un novērtē preeklampsijas risku. NIPTIFY neaizstāj arī mātes seruma skrīninga testu, ar ko nosaka preeklampsijas risku. Līdz ar to ir iespējams viltus negatīvs (NIPT tests hromosomālo slimību neuzrāda) vai viltus pozitīvs rezultāts (NIPT tests uzrāda augstu risku, bet auglis ir vesels). Iespējamus viltus rezultātus NIPTIFY skrīninga testā var izraisīt dažādi klīniski iemesli, kā, piemēram, placentas mozaīcisms, mātes mozaīcisms, mātes hromosomu anomālijas, audzēji vai citi tehniski iemesli, ko nav izraisījusi paciente. Par zemu risku liecinošs testa rezultāts nevar izslēgt citas augļa attīstības anomālijas, kas tiek atklātas, veicot ultraskaņas skrīningu. NIPTIFY nesniedz informāciju par augļa attīstības anomālijām, kā, piemēram, galvas smadzeņu vai sirds attīstības traucējumiem, mugurkaula malformācijām, augļa augšanas aizturi u.tml. NIPTIFY nespēj noteikt mozaīcismu, līdzsvarotas translokācijas un retas monogēnas slimības. NIPTIFY nav apstiprināts vairāku augļu grūtniecībām vai pacientēm ar ļaundabīgu audzēju grūtniecības laikā. NIPTIFY ir skrīninga tests; tādēļ par augstu risku liecinošus testa rezultātus ieteicams apstiprināt, veicot amnija šķidruma analīzi.

NIPTIFY testa pamatā esošais pētnieciskais darbs

Lai radītu NIPTIFY testu, sadarbojas zinātnieki no Tartu Universitātes Veselības tehnoloģiju kompetences centra un Lēvenas Universitātes Beļģijā. Lai nodrošinātu pastāvīgu testa pilnveidi, NIPTIFY komanda nepārtraukti piedalās pētniecības un izstrādes pasākumos. Jaunākie pētniecības un attīstības pasākumi ir apkopoti šeit minētajos rakstos:

Priit Paluoja et al. (2024) BinDel: detecting clinically relevant fetal genomic microdeletions using low-coverage whole-genome sequencing-based NIPT MedRxiv preprint. Tiešā saite.

Priit Paluoja et al. (2021) Systematic evaluation of NIPT aneuploidy detection software tools with clinically validated NIPT samples. PLoS Comput Biol. 2021 Dec 20;17(12):e1009684. doi: 10.1371/journal.pcbi.1009684. Tiešā saite.

Olga Zhilina et al. (2019) Creating basis for introducing NIPT in the Estonian public health setting.Prenat Diagn. 2019 Dec;39(13):1262-1268. doi: 10.1002/pd.5578. Epub 2019 Nov 6. Tiešā saite.

Martin Sauk et al. (2018) NIPTmer: rapid k-mer-based software package for detection of fetal aneuploidies. Sci Rep. 8(1):5616. doi: 10.1038/s41598-018-23589-8. Tiešā saite.

Baran Bayindir et al. (2015) Noninvasive prenatal testing using a novel analysis pipeline to screen for all autosomal fetal aneuploidies improves pregnancy management. Eur J Hum Genet 23(10):1286-93. doi: 10.1038/ejhg.2014.282. Tiešā saite..